Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które będą przetwarzane:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • adres e mail,
 • numer telefonu.
 • Inne informacje dot. relacji handlowych ze sklepem internetowym.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Przesyłanie ofert hadlowych przez administratora strony

Przesyłanie informacji i zaproszeń na akcje organizowane przez administratora strony.

Wysyłanie wiadomości marketingowych.

Czas przetwarzania danych osobowych to:

Dwa lata od udzielenia zgody lub zgodnie z ustawowym okresem wynikającym z relacji handlowych. 

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim:

Administrator oświadcza, że wszystkie dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią przewoźnicy, którym dane osobowe nabywcy są przekazywane w minimalnym zakresie, niezbędnym do dostawy towarów i dalszych procesorów:

 • Firmie transportowej w przypadku wysyłki zakupionych towarów za ich pośrednictwem
 • Poczcie Polskiej w przypadku wysłania zakupionego towaru za jej pośrednictwem
 • Dostawcy oprogramowania i webhostingu
 • Administratorowi strony internetowej
 • Grupy Heureka Shopping s.r.o., z siedzibą Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
 • Dostawcy usług kredytowych
 • Ostatecznie pozostałym dostawcom oprogramowania usług i aplikacji, które nie są obecnie używane przez Sprzedawcę

Firmy te działają jako  „Podmiot przetwarzający“ i przestrzegają standardów firmy LERAK Jeseník, s.r.o. , który jest  „Administratorem“.

Przetwarzanie danych:

Przetwarzanie danych przebiega ręcznie (wpisywanie danych, wprowadzanie zmian na żądanie właściciela danych)

Przetwarzanie danych odbywa się automatycznie (przesyłanie informacji i ofert biznesowych według kategorii zainteresowań)  

Cofnięcie zgody

Zgoda może zostać cofnięta w całości (jeżeli nie ma to wpływu na toczące się relacje biznesowe i na wyrażne żądanie właściciela danych osobowych) lub tylko częściowo.

Zgodę można cofnąć tylko w formie pisemnej, gdzie będzie wyraźnie określony zakres cofnięcia zgody.

Zgoda na udostępnienie danych osobowych w następujących celach:

 • Wysyłanie wiadomości marketingowych
 • Wysyłanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez firmę LERAK Jeseník, s.r.o.
 • Wysyłanie ofert biznesowych

Osoba, której dane dotyczą oświadcza, że została należycie poinformowana przez administratora strony o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych*, że powyższe dane osobowe są dokładne, prawdziwe i dobrowolnie przekazane administratorowi strony.

*Instrukcja dla właściciela danych osobowych

Zgodnie z przepisami art. 13 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych ("R Administrator informuje, że:

 • dane osobowe właściciela danych będą przetwarzane na podstawie jego dobrowolnej zgody, na poniższych zasadach,
 • powodem podania danych osobowych administratorowi jest chęć otrzymywania przez właściciela danyh ofert biznesowych i innych informacji, bez których było by to niemożliwe, 
 • Właściciel danych nie wyznaczył innej strony do ochrony jego danych osobowych.
 • Wykorzystanie osób trzecich jako  "podmiotu przetwarzającego dane osobowe" jest konieczne tylko w przypadku dostawy zamówionego towaru, a właściciel danych jest tego świadomy.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych właściciela danych do obcego kraju lub osobom trzecim z wyjątkiem tych opisanych powyżej, 
 • Właściciel danych osobowych ma prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, może zażądać od administratora strony dostępu do swoich danych osobowych, mieć możliwość ich zmiany lub je usunąć. Może też zarządać ograniczenia zakresu ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw na ich przetwarzanie, ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że administrator strony narusza regulamin w trakcie przetwarzania danych osobowych.
Towar natychmiast do odesłania
Od 1500 Kč dostawa za darmo
Prezent przy zakupie powyżej 240 zl
Dostawa do 24 godz. w dni pracujące
GoPay Platby